Faaliyetlerimiz

Gelişmekte olan dünyamızı daha yaşanabilir hale getirmek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için, geri dönüşüm sektörünün büyük ve önemli bir kolu olan hurda gemi geri dönüşüm işi yapmaktayız.

Teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış her türlü geminin hizmetine son verilerek, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesindeki sahamızda Basel’in uygun bulduğu şartlarda çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden sökümünü sağlamaktayız

Gemi söküm esnasında ortaya çıkabilecek zararlı maddelerin bertarafı için de çalışmalarımızı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalarla yürütmekteyiz.

Gemilerden çıkan hurda malzemelerin (Metal ve Ametallerin) geri dönüşümünü sağlayabilmek için İzmir-Ege Bölgesinde bulunan Demir Çelik Fabrikalarına nakledilmekte ve tekrar kullanıma hazır ham maddeye dönüştürülmektedir.